Dynamische Schooldag

De voordelen van sport en bewegen voor kinderen en jongeren op school zijn duidelijk aangetoond, maar toch is zittend onderwijs te vaak nog de norm. Nederlands onderzoek laat zien dat kinderen ongeveer twee derde van de schooldag zittend in de klas doorbrengen (Van Stralen e.a., 2013). Op de meeste scholen is er twee keer per dag een buitenspeel-pauze van vijftien minuten en twee keer per week een les bewegingsonderwijs van 45 minuten (wettelijk verplicht vanaf schooljaar 2023-2024). Daarmee wordt er met bewegen op school niet elke dag aan de beweegrichtlijn van 60 minuten matig intensief bewegen voldaan. Dat kan anders!

Maar hoe dan?!

Er liggen talloze kansen om, naast de gymles, meer bewegen op school te integreren. Denk bijvoorbeeld aan de omgeving (kinderen stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen) en het schoolplein (daagt het schoolplein echt uit tot bewegen?). Als ook bewegen inzetten tijdens de schooldag, als tussendoortje tussen de lessen of als pauze. Of bewegen tijdens het leren of bewegen om te leren (automatiseren / tot inzicht komen). En mogelijk kunnen er aanpassingen in de roostering gemaakt worden om meer bewegen te faciliteren.

Een schooldag waarbij zittend leren en bewegen regelmatig afgewisseld wordt, zorgt dat kinderen naast cognitieve inspanning ook voldoende beweging hebben. Door bewegen in meerdere onderdelen gedurende de schooldag te integreren, is het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan hun gezondheid. Daarnaast zijn er studies die aantonen dat bewegen mogelijk kan helpen bij het verbeteren van concentratie, rekenvaardigheid en eventueel ook andere factoren die van invloed zijn op het gedrag en presteren van kinderen in de klas.

Omgeving

Veel kinderen wonen in de buurt van school. Maak met elkaar een plan om het uitdagender te maken om kinderen lopend of op de fiets naar school te laten komen.

Inspiratie nodig? We helpen je graag.

Zijn er parken of speelpleintjes in de buurt? Denk erover na hoe je die kan betrekken bij school?

Schoolplein

Hoe ziet jouw schoolplein eruit? Nodigt dit uit tot bewegen? Vaak kan je met relatief simpele ingrepen een schoolplein al veel uitdagender maken om bewegen uit te lokken. Denk bijvoorbeeld aan belijningen op de grond of los materiaal met spelinstructies voor tijdens de pauzes. Uiteraard is het van belang dat je een veilige plek creëert.

Schoolgebouw

Hoe zit jouw schoolgebouw er van binnen uit? Zijn er algemene ruimtes die meer ruimte kunnen bieden voor bewegen? Denk bijvoorbeeld aan een aula of aan een tussenruimte.

De Klas

Hoe ziet jouw klas eruit? Helemaal vol met tafeltjes en stoelen? Of biedt de ruimte mogelijkheden om te bewegen? Zijn er sta-bureaus, of deskbikes? Of kunnen kinderen kiezen om op een skippybal te gaan zitten achter hun bureau of … We helpen je graag om jou van adviezen te voorzien hoe jij jouw klas meer op bewegen kunt inrichten.

Bewegen

Er liggen talloze kansen om, naast de gymles, meer bewegen op school te integreren. Denk bijvoorbeeld aan de omgeving (kinderen stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen) en het schoolplein (daagt het schoolplein echt uit tot bewegen?). Als ook bewegen inzetten tijdens de schooldag, als tussendoortje tussen de lessen of als pauze. Of bewegen tijdens het leren of bewegen om te leren (automatiseren / tot inzicht komen). En mogelijk kunnen er aanpassingen in de roostering gemaakt worden om meer bewegen te faciliteren.

Een schooldag waarbij zittend leren en bewegen regelmatig afgewisseld wordt, zorgt dat kinderen naast cognitieve inspanning ook voldoende beweging hebben. Door bewegen in meerdere onderdelen gedurende de schooldag te integreren, is het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan hun gezondheid. Daarnaast zijn er studies die aantonen dat bewegen mogelijk kan helpen bij het verbeteren van concentratie, rekenvaardigheid en eventueel ook andere factoren die van invloed zijn op het gedrag en presteren van kinderen in de klas.

Bewegings-
onderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 wettelijk verplicht om tenminste 2 lesuren (2x 45 minuten) per klas per week aan bewegingsonderwijs aan te bieden. Heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind om kwalitatief goed bewegingsonderwijs aan te bieden.

Bewegen
tussen leren

Zorg voor afwisseling tussen (zittend) leren en bewegen. Denk bijvoorbeeld aan actieve pauzes, of een energizer tussendoor. Even een ontlading, kan ervoor zorgen dat de aandacht en concentratie daarna weer goed is.

Bewegen tijdens
het leren

Tijdens het leren kan er meer dynamisch bewogen worden. Er zijn veel opdrachten die meer dynamisch zouden kunnen worden uitgevoerd. Het gaat meestal om verwerkingsopdrachten. In plaats van stilzitten, kunnen kinderen tijdens deze leertaken staan,wandelen, een estafette doen of een opdrachtspel.

Bewegen
om te leren

Bij bewegen om te leren is er een verbinding tussen de activiteit en de te leren taak. Door de beweging, spel, ervaring wordt de leerervaring verrijkt/versterkt. Automatiseren (veel gebruikt bij het rekenonderwijs bij tellen en tafels) als ook inzichtelijk maken (positioneren / metriek stelsel)

Bewegend leren Informatiepakket aanvragen

Vul onderstaand formulier in voor het aanvragen van ons informatiepakket incl. een aantal voorbeelden.

Algemeen contact

Heeft u nog vragen over ons Monkey Moves School pakket?
Vul dan onderstaand formulier in en we zullen zo snel mogelijk antwoorden.