Monkeymoves school - implementatietraject - -1

Implementatietraject

Het implementatietraject is een traject waarin we het bewegend leren of het bewegen in en om school implementeren. Vanuit Monkey Moves School komt er een procesbegeleider op de school om dit te bewerkstelligen. De procesbegeleider is het eerste aanspreekpunt en kartrekker voor het gehele proces. Afhankelijk van de wensen van een school kan de procesbegeleider wekelijks aanwezig zijn op de scholen, echter kan de werkgroep bewegend leren ook maandelijks rapporteren aan de procesbegeleider. De procesbegeleider stuurt dan maandelijks de projectgroep aan.

Plan van aanpak

De start van het traject is een inspiratiesessie en brainstormsessie met het team. Belangrijk om duidelijk te hebben waar de wensen/ eisen en behoeftes van het team en directie liggen. Na deze meeting zal duidelijk zijn waar de school naar toe wilt en wat de verwachtingen zijn.

Naar aanleiding van de brainstormsessie wordt er een beginsituatie geformuleerd. In samenspraak met de kerngroep wordt deze beginsituatie vastgesteld in het plan van aanpak en wordt er in plan van aanpak het verdere proces beschreven, concrete doelen geformuleerd en een stappenplan per 8 weken weer gegeven. Alle doelen worden onderzocht en uiteindelijk geïmplementeerd aan de hand van de methode: Build-Measure-Learn.

De 8 weekse cyclus wordt onderzocht en bijgesteld en uiteindelijk beschreven in het beleidsplan. We nemen continue de wensen/ eisen mee van de scholen zodat er een plan op maat ligt.

Heeft u behoefte aan zo’n implementatietraject?

Vraag vrijblijvend meer informatie aan via onderstaand formulier

Demo aanvragen

Vul onderstaand formulier in voor het aanvragen van een demo op locatie.

Algemeen contact

Heeft u nog vragen over ons Monkey Moves School pakket?
Vul dan onderstaand formulier in en we zullen zo snel mogelijk antwoorden.