Monkeymoves school - subsidie mogelijkheden - -1

Subsidie mogelijkheden?

  • Start
  • |
  • Subsidie mogelijkheden

Met extra geld uit verschillende subsidies heeft u de mogelijkheid om passende, kansrijke interventies uit te voeren binnen uw schoolprogramma. Periodiek worden er verschillende subsidies opengesteld. Wij werken samen met een subsidiebureau (op basis van no-cure-no-pay). Via dit menu item blijf je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van subsidies binnen het primair onderwijs. 

School & Omgeving

Kinderen en jongeren kunnen hun talenten het beste ontwikkelen in een stimulerende omgeving. De subsidieregeling School en omgeving 2023-2025 heeft als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij. Lees hier meer over de subsidie: https://www.dus-i.nl/subsidies/school-en-omgeving-2023

De subsidie is bedoeld om een ‘programma verrijkte schooldag’ uit te voeren voor de ontwikkelgebieden sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, oriëntatie op jezelf of oriëntatie op de wereld. Om zo achterstanden bij leerlingen weg te werken. De activiteiten binnen het buitenschools aanbod zullen bijdragen aan bijv. motivatie, zelfvertrouwen, persoonlijke ontwikkeling en de fysieke/mentale gesteldheid van leerlingen.

Belangrijk om te vermelden is dat alleen de zogenaamde categorie A of categorie B scholen hieronder vallen. Via de linkjes kan je met het BRIN nummer van de school/ stichting checken of je hiervoor in aanmerking komt.

Er zal een coalitie gevormd moeten worden om de verbinding tussen, school, thuis en omgeving te bevorderen. De aanvraag wordt gedaan door een stichting/school, een gemeente en tenminste één lokale maatschappelijke maatschappij. Wij helpen graag bij het aanvragen en (gedeeltelijk) invullen van deze subsidie.

Subsidie verbetering basisvaardigheden:

Elk kind kan goed rekenen en beheerst de Nederlandse taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan en verlaat het onderwijs met de benodigde digitale vaardigheden op zak. Het zijn vaardigheden waar het in de basis om draait. Want deze vaardigheden zijn noodzakelijk om andere kennis en vaardigheden op te kunnen doen. Op die manier kan ieder kind zich ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Lees hier meer over de subsidie: https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-basisvaardigheden-2023

Wij attenderen jullie graag op een unieke kans. We kunnen invulling geven aan de subsidie verbetering basisvaardigheden, waarbij verschillende interventies worden ingezet om de basisvaardigheden van o.a. rekenen te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze rekenmethode (met o.a. leermatten) de basisvaardigheden van leerlingen kunnen verbeteren. Onze leermatten zijn een bewezen interventie op het gebied van automatiseren. Het automatiseren gebeurt aan de hand van veel speelse vormen, spelletjes en bewegingen. Het inoefenen van de oefenstof/ nieuwe strategieën vindt op een andere manier plaats dan in de reguliere lessen. We maken het inzichtelijk voor leerlingen en door middel van bewegen werken er meerdere hersenhelften samen waardoor lesstof beter beklijft.

De subsidie sluit feilloos aan bij onze visie. Door het inzetten van onze rekenmethode met o.a. leermatten kunnen we met kleine groepen leerlingen aan de slag om de basisvaardigheden van deze leerlingen te verbeteren.

Wij helpen stichtingen en scholen met het aanvragen van een subsidie (samen met een subsidiebureau) en hanteren het totale ontzorg principe. We schrijven de plannen en de verantwoording en helpen bij het uitvoeren. Interesse? Klik op de button hieronder.

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw stichting / school?

Vraag meer informatie aan via onderstaande knop, of neem direct contact op met Lucas Stuijver via 06-41307750.

Algemeen contact

Heeft u nog vragen over ons Monkey Moves School pakket?
Vul dan onderstaand formulier in en we zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Demo aanvragen

Vul onderstaand formulier in voor het aanvragen van een demo op locatie.